Английский язык, 8

English: Workbook 8. P. 107, 3.

(перевод текста)*

Простыя словы (Simple words)
Пераклаў Сцяпан Пуціла


Простыя словы, простыя рэчы
Хлеб на стале, полымя ў печы
Гэта так проста, гэта так добра
Як з галавою залезці пад коўдру.


Simple words, simple things
The bread on the table, the flame in the furnace
It's so simple, it's so good
How to get into his head under the covers

Простыя словы, простыя рэчы.

Simple words, simple things

Прыцемкам сінім зімовай парою
Ў доме бацькоўскім усе так знаема.
Есць чым сагрэцца, есць дзе схавацца
Ў доме бацькоўскім, у матчынай хаце.


The twilight blue winter sometimes
The house parents all so familiar.
Have something keep warm is where to hide
The house is the parent in the maternal house

Простыя словы, простыя рэчы.

Simple words, simple things

Ўсе так надзейна, ўсе так грунтоўна
Што тут дадаць - хiба, что нічога
Можна жыць далей, дзень прыйдзе новы
Дабранач, паненкі! Дабранач панове!


All that reliably all so substantially
What can I add - is that there is nothing
You can live on, a new day will come
Good night, young ladies! Good night, gentlemen!

Простыя словы, простыя рэчы.

Simple words, simple things

Если ещё что-нибудь добавить из WB - обращайтесь

1
avatar
avatar
1
добавь страничку 125 про стивенсона